Napisz
do nas,
lub zadzwoń...

Porozmawiajmy...Jeśli potrzebujesz wykonać element maszyny, urządzenia lub pojazdu skontaktuj się z nami.
Doradzimy Ci w kwestiach technicznych.
Dokonamy wyceny.

Napisz do nas na:

falis1@o2.pl

lub zadzwoń:

782 811 818

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Wasze pytania.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla klientów/kontrahentów

Warsztat Ślusarsko - Mechaniczny Łukasz Falis
Nietuszyna 114  |  98-311 Ostrówek

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Warsztat Ślusarsko - Mechaniczny Łukasz Falis
Nietuszyna 114  |  98-311 Ostrówek, NIP 832-188-94-93, e-mail: falis1@o2.pl, telefon: 43 841 51 84, fax: 43 841 51 84
2. Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji stosunków gospodarczych wynikających z zawartej umowy lub wynikających z działań zmierzających do zawarcia umowy.
4. Państwa dane możemy przekazać podmiotom współpracującym (takim, jak np. księgowość, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, banki) lub powiązanym.
5. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych z państw trzecich (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
6. Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
7. Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możliwość zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie.
8. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Państwa danych.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Natomiast, niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.

 


Kontakt

Warsztat Ślusarsko - Mechaniczny Łukasz Falis

Nietuszyna 114  |  98-311 Ostrówek
NIP 832-188-94-93

falis1@o2.pl

telefon: 782 811 818

FALIS 2022